بيدار ایران دستگاه دستگیری تروریستی نیروی انتظامی

بيدار: ایران دستگاه دستگیری تروریستی نیروی انتظامی اخبار اجتماعی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی اعدام محمد ثلاث،ربطی به باورهای شخصی وی نداشت / سخنگوی وزارت خارجه

متهم ضمن برخورداری از وکیل و بعد از طی مراحل قانونی و قضایی در محاکم جمهوری اسلامی ایران، به موارد اتهامی اعتراف کرده و در نتیجه مجرم آشنا شده است و به اجرای حک

اعدام محمد ثلاث،ربطی به باورهای شخصی وی نداشت / سخنگوی وزارت خارجه

سخنگوی وزارت خارجه: اعدام محمد ثلاث،ربطی به باورهای شخصی وی نداشت

عبارات مهم : اعدام

متهم ضمن برخورداری از وکیل و بعد از طی مراحل قانونی و قضایی در محاکم جمهوری اسلامی ایران، به موارد اتهامی اعتراف کرده و در نتیجه مجرم آشنا شده است و به اجرای حکم قصاص محکوم شد و اساسا حکم مذکور هیچ گونه ارتباطی به باورهای شخصی وی نداشته هست.

سخنگوی وزارت امور خارجه بیانیه مداخله جویانه آمریکا علیه کشور عزیزمان ایران را محکوم کرد و خطاب به دولتمردان آمریکایی گفت: در جایگاهی نیستید که به دخالت و سیاه نمایی علیه کارها قانونی داخلی دیگر کشورهای مستقل و قلب حقایق بپردازید.

به گزارش ایرنا از مرکز دیپلماسی رسانه ای وزارت امور خارجه،«بهرام قاسمی» در تصویر العمل به بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا در خصوص قصاص متهم، معترف و محکوم به شهادت چند تن از شهروندان و پرسنل نیروی انتظامی در اتفاق خیابان پاسداران، ضمن محکومیت این اقدام مداخله جویانه اظهار داشت: متهم ضمن برخورداری از وکیل و بعد از طی مراحل قانونی و قضایی در محاکم جمهوری اسلامی ایران، به موارد اتهامی اعتراف کرده و در نتیجه مجرم آشنا شده است و به اجرای حکم قصاص محکوم شد و اساسا حکم مذکور هیچ گونه ارتباطی به باورهای شخصی وی نداشته است.

اعدام محمد ثلاث،ربطی به باورهای شخصی وی نداشت / سخنگوی وزارت خارجه

سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد:دولت آمریکا که امروزه خود در نقض تعهدات صریح بین المللی شهره خاص و عام است و طی یکسال گذشته از بسیاری از توافقات بین المللی به صورت یکجانبه خارج شده است و از بار تعهدات و مسئولیت خود شانه خالی می کند و قوانین ضد حقوق بشری و تبعیض آمیز مهاجرتی مدیر جمهور این کشور، بویژه سیاست ننگین جدا کردن کودکان مهاجرین از والدین ارزش و اسکان آنها در کمپ ها، نه تنها موجب اعتراض بسیاری از کشورها، شرکت های بین المللی و افراد و شخصیت های دنیا شده است بلکه نزدیک ترین افراد به کاخ سفید را هم به مخالفت و اعتراض واداشته هست، در جایگاهی نیست که به دخالت و سیاه نمایی علیه کارها قانونی داخلی دیگر کشورهای مستقل و قلب حقایق بپردازد.

به گزارش ایرنا ،آمریکا، روز دوشنبه 28 خرداد، اعدام محمد ثلاث، از دراویش درویش گنابادی که سه مامور نیروی انتظامی را در جریان درگیری با دراویش به شهادت رسانده بود را محکوم کرد.

متهم ضمن برخورداری از وکیل و بعد از طی مراحل قانونی و قضایی در محاکم جمهوری اسلامی ایران، به موارد اتهامی اعتراف کرده و در نتیجه مجرم آشنا شده است و به اجرای حک

واژه های کلیدی: اعدام | ایران | آمریکا | قانونی | آمریکایی | وزارت خارجه | وزارت امور خارجه | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs