بيدار ایران دستگاه دستگیری تروریستی نیروی انتظامی

بيدار: ایران دستگاه دستگیری تروریستی نیروی انتظامی اخبار اجتماعی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی چشم اسفندیار آشنای دولت

دولت یازدهم، دولتی که می گوید ویرانه تحویل گرفته و در تمام حوزه ها گام به گام پیش می رود تا به میانه راهی برسد که با رای اعتماد مردم مقرر است تا چهار سال آینده

چشم اسفندیار آشنای دولت

چشم اسفندیار آشنای دولت

عبارات مهم : تصویر

دولت یازدهم، دولتی که می گوید ویرانه تحویل گرفته و در تمام حوزه ها گام به گام پیش می رود تا به میانه راهی برسد که با رای اعتماد مردم مقرر است تا چهار سال آینده آن را به آخر برساند، علی رغم تمام فراز هاو کارها قابل تحسین از جمله برچیدن بساط تحریم های مغرضانه علیه جمهوری اسلامی ایران، ضعفی آشکار داشت که نه از چشم مردم پنهان ماند و نه حامیان روحانی از آن چشم پوشی کرده اند. بدون شک بزرگ ترین نقطه ضعف حسن روحانی و چشم اسفندیار دولت تدبیر و امید، تیم رسانه ای این دولت بوده است.

چشم اسفندیار آشنای دولت

ضعف در تیم رسانه ای دولت یازدهم کار را به جایی رساند که بعد از چند سال مراعات کج دار و مریز با یکی از مهم ترین پایگاه های دولت، دست آخر در یک سال آخر عمر دولت صدای حامیان روحانی نیز بلند شود.

پایگاهی که بعد از سکوت چندساله خود، در ماه های منتهی به انتخابات و روزهای بعد آن، البته تلاش کرد کاستی های خود را جبران کند اما، بی گمان خسارت ناشی از این سکوت و حالا کارها بعضا ناشیانه بی علت مسئله ای نیست که به سادگی بتوان از آن عبور کرد. مسئله ای که البته کارشناسان و فعالان سیاسی نیز به آن اذعان دارند و جهت مثال صادق زیباکلام در فیلم انتخاباتی اسحاق جهانگیری این جمله را بر زبان می آورد که بزرگ ترین انتقادش به روحانی این است که آیا کارها و دستاوردهایش را به طور براق و ملموس جهت مردمنمی گوید. چه بسا که روحانی نیز در پیچ و خم مقابله با دشمن های ملت و تحمل فشار منتقدینی که گاهی جانب انصاف را رعایت نمی کردند،موجب شد تا مدیر جمهوری وقت کمتری جهت این بخش مهم از کابینه خود صرف کند. فردی که از اردیبهشت ماه 93 با عنوان معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر مدیر جمهور مشغول به کار شد از یک سو، و شخص حسام الدین آشنا به عنوان مشاورفرهنگی مدیر جمهوری که بخش اعظمی از کنش ها و تصویر العمل هایرسانه ای را مدیریت می کرد از سوی دیگر چندان در انجامرسالت خود موفق به نظر نرسیدند. پرکاری یک سال اخیر آشنا در کنار سکوت ادامه دار و در آرامش خاطر باقی نزدیکان و مشاوران مدیر جمهوری باعث شده است تا هر صحبت او زیاد از هر لحظه مورد نقد و بررسی قرار بگیرد که این البته خود آسیب بزرگی جهت خود او و دیگران است.

دولت یازدهم، دولتی که می گوید ویرانه تحویل گرفته و در تمام حوزه ها گام به گام پیش می رود تا به میانه راهی برسد که با رای اعتماد مردم مقرر است تا چهار سال آینده

**

میل به مقایسه

آشنا که پیش از انتخابات با یک رویکرد تازه خود را بیش از گذشته در بدنه دولت تثبیت کرد و پرکار تر از قبل نشان داد، علی رغم فعالیت های مثبت، حاشیه سازی های گاه و بیگاهی هم با خود به همراه دارد که بعضی اوقات مشخص نیست قصدش حمایت از منتخب ملت است یا او هم سیاست تخریب راپیش گرفته هست. آشنا که آشکارا در توئیت ها و یادداشت های تلگرامی خود علاقه عجیبی به مقایسه شخصیت های کشور و انتزاع مقصود خود از دل این مقایسات را دارد، در همین شیوه برخورد با مسایل نیز مشکلاتی جهت دولت به وجود آورد. توئیت مشهور او در خصوص شخصیت های حاضر در انتخابات سال 96 به یکی از جنجالی ترین کارها او در ماه های اخیر تبدیل شد. در مورد دیگری او به مقایسه فانی و زنگنه و همچنین قرارداد توتال و سند 2030 پرداخت که البته اقدام حساب شده است ای به شمار نمی آمد. از طرفی بعضا پیش آمده که بیانات گاه و بیگاه او در مورد بعضی جریانات غیر مهم باعث اطناب پرسشها حاشیه ای شده است است.

نمونه شاخص دیگر از کارها بی علت او که تبعاتش بدون شک جهت تمام کابینه است و…

بیش از آن که اقدامی در جهت وحدت ملی مورد تاکید مدیر جمهوری به حساب بیاید موجب داغ شدن بحث ها ی اینترنت شد، انتشار تصویر اخیر او بود که آشنا مجبور شد حتی توضیح اولیه خود در زیر این تصویر را ویرایش کند. او ابتدا در توجیه این تصویر با نقل قولی از سخنان روحانی که در مورد مسئله دیگری آورد تلاش کرد فرار روبه جلو کند. وی البته کمی بعد این مطلب را ویرایش کرد و نوشت: «می توان حرمت استادان را نگاه داشت ولی از مواضع خود کوتاه نیامد.» البته اقدام او در آن تصویر علاوه بر بازخوردهای سیاسی، با تصویر العمل ها ی دیگری نیز رو به رو شد و عده ای نیز آن را توجیه کاستی ها در عملکرد آشنا دانستند.

چشم اسفندیار آشنای دولت

**میل به توضیح

آشنا در شبکه های اجتماعی، جدای از آن که گاه و بیگاه اشاره می کند فعالیتش مربوط به کاراکتر و شخصیت خود و نه سمت ها ی دولتی اش هست، باید تا به حال متوجه می شد که هر اقدام او در وهله اول به دولت کمانه خواهد کرد. وی که به جز علاقه به مقایسه ها ی ناهمگون، به مبهم نویسی و توضیح مکرر راجع به ابهامات خود تولیدکرده اش نیز علاقه وافری دارد، معمولا بعد از هر واکنشی از اینترنت دست به انتشار یک بیانیه کوچک یا بزرگ می زند. او درخصوص توئیت شورای نگهبان بی آن که جمله نه چندان واضحش را با بیانی بهتر بنویسد، تنها در توئیتر خود نوشت که نباید مطالب او را سرسری خواند و اگر بخواهد زیاد توضیح دهد شاید ….. از طرف دیگر وی بعد از همین اقدام اخیرش بار دیگر مسئله را فیصله نداد و در کانال تلگرامی خود تاکید کرد:«بارها دست آیت الله خزعلی، آیت الله مهدوی کنی، آیت الله علم الهدی، دکتر معتمدنژاد، دکتر محسنیان راد و دیگر استادانم را هم بوسیده ام؛ به این بوسه ها افتخار می کنم ولی این به معنای تبعیت محض از آنان نیست.»

دولت یازدهم، دولتی که می گوید ویرانه تحویل گرفته و در تمام حوزه ها گام به گام پیش می رود تا به میانه راهی برسد که با رای اعتماد مردم مقرر است تا چهار سال آینده

**پرسه در فضای مجازی

آشنا ولی این بار برگ تازه ای از حاشیه آفرینی رارو کرده که صدای دوست و رقیب را درآورده هست. به نظر می رسد که مشاور فرهنگی مدیر جمهوری به طور خاص ای با اینترنت درگیر شده است و نمی تواند خود را در این خصوص کنترل کند. آشنا با بازنشر یک توئیت از کانالی تلگرامی که در نهایت به خاطر هجمه ها و تصویر العمل ها ی منفی بسیار آن را پاک کرد، جنجال آفرینی ها ی سریالی خود را بهنقطه اوج رساند. او توئیتی بسیار سطح پایین را که زیاد مبتنی بر روابط اجتماعی یا عاطفی مورد شوخی در دنیای مجازی به نظر می رسید در کانال خود انتشار داده است تا برداشت ها ی سیاسی از جمله ای عجیب جهت دولت حاشیه خلق کند. کار به جایی رسید که عده ای به این جمع بندی رسیدند که روحانی، آشنا را جهت دولت بعدی عزل خواهد کرد و این واکنشی با رویکرد طنز مجازی به این اتفاق است! فارغ از درست یا ننادرست بودن این تحلیل از چنین واکنش‌ها و بازنشری، به نظر می رسد که اتفاقا حسن روحانی باید به این مسئله زیاد و جدی تر فکر کند! توئیتر، خبر رسان تلگرام و اینستاگرام، همان قدر که جهت نوجوانان می تواند حاشیه ساز باشد گویا جهت بعضی مسئولین نیز بی دردسر نیست. با این که اصلا امکان دارد در اثر یک اشتباه سهوی چنین بازنشری از سوی آشنا صورت گرفته باشد اما، تبعات اشتباه فردی نزدیک به دولت با یک فرد عادی قابل مقایسه نیست. آشنا این روزها با دولت غریبه به نظر می رسد و اگر بنا به باقی ماندن او در سمتش باشد، بی گمان باید دقت نظر بیشتری در رفتارش نشان دهد. کم نیستند کسانی که مایلند دولت را به حاشیه بکشانند، آشنا از این دست نباشد جهت خودش بهتر است.

چشم اسفندیار آشنای دولت

اخبار سیاسی – آفتاب یزد

واژه های کلیدی: تصویر | سیاسی | مقایسه | حسن روحانی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs