بيدار ایران دستگاه دستگیری تروریستی نیروی انتظامی

بيدار: ایران دستگاه دستگیری تروریستی نیروی انتظامی اخبار اجتماعی

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی خرطوم فیل در قیفاووس , تصویر نجومی روز ناسا

اخترشناسان با پردازش داده‌های تلسکوپ سوبارو در هاوایی توانسته‌اند این نمای فوق‌العاده را از سحابی «خرطوم فیل» در صورت‌فلکی قیفاووس استخراج کنند. این محدوده به‌ق

خرطوم فیل در قیفاووس , تصویر نجومی روز ناسا

تصویر نجومی روز ناسا؛ خرطوم فیل در قیفاووس

عبارات مهم : تصویر

اخترشناسان با پردازش داده های تلسکوپ سوبارو در هاوایی توانسته اند این نمای فوق العاده را از سحابی «خرطوم فیل» در صورت فلکی قیفاووس استخراج کنند. این محدوده به قدری پهناور است که دو قرص کامل ماه را می توان روی طول آن جا داد.

به گزارش خبرآنلاین، این ابر خرطومی شکل عظیم درون مجموعه سحابی تابشی و خوشه ستاره ای «IC 1396» واقع در مرزهای صورت فلکی قیفاووس جا خوش کرده هست. سحابی خرطوم فیل که در فهرست اجرام غیرستاره ای با نام «vdB 142» ثبت شده، بیش از ۲۰ سال نوری درازا دارد.

خرطوم فیل در قیفاووس , تصویر نجومی روز ناسا

این نمای رنگی، دیواره های روشنی را آشکار کرده که مرز ذخایر گاز و غبار میان ستاره ای سرد را نشان می دهند. این ابرهای عظیم هرچند فعلا آرام و یکنواخت به نظر می رسند، ولی کافی است موج ضربه انفجار ابرنواختری یا گذر ستاره ای نزدیک، آرامش آن ها را به هم بریزد و پیش ستارگانی در آن ها زاده شوند.

این مجموعه ۳۰۰۰ سال نوری از زمین فاصله دارد و با این حال، محدوده وسیعی به پهنای ۵ درجه را در آسمان شب می پوشاند. نمایی که می بینید، ۱ درجه پهنا دارد و دو قرص کامل ماه را می توان روی طول آن جا داد.

اخترشناسان با پردازش داده‌های تلسکوپ سوبارو در هاوایی توانسته‌اند این نمای فوق‌العاده را از سحابی «خرطوم فیل» در صورت‌فلکی قیفاووس استخراج کنند. این محدوده به‌ق

واژه های کلیدی: تصویر | ستاره | مجموعه | انفجار | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs