بيدار ایران دستگاه دستگیری تروریستی نیروی انتظامی

بيدار: ایران دستگاه دستگیری تروریستی نیروی انتظامی اخبار اجتماعی

بی‌خطر بودن تشعشعات گوشی

تاکنون خبرهای زیادی در مورد تاثیر مخرب تشعشعات گوشی تلفن همراه بر سلامتی انسان مطرح شده است ولی تحقیقات تازه نشان می‌دهد نیاز به نگرانی خاصی در این زمین..

ادامه مطلب

داروی سل همراه با ویتامین C بهتر عمل می‌کند

مطالعات تازه نشان می‌دهد استفاده از داروی سل به همراه ویتامین C ، وقت مورد نیاز جهت ریشه‌کنی پاتوژن‌های عامل سل را کم کردن می‌دهد و در درمان موثرتر اس..

ادامه مطلب